Min utbildning
till fiolbyggare började jag vintern 1985 i Hamburg hos fiolbyggarmästaren Arthur Bay. Sommaren 1986 flyttade verkstaden ner till Heiligenberg vid Bodensjön. Parallellt med läran i Hamburg/Heiligenberg besökte jag fiolbyggarskolan i Mittenwald, 6 x 6 veckor. Dessa veckor var mycket intensiva och lärorika. Hösten 1989 avslutade jag min utbildning med ett gesällprov vid skolan i Mittenwald.

Som färdig gesäll kom jag tillbaka till Hamburg där jag jobbade två år hos fiolbyggarmästaren Reinhard Fischer. Under denna tid fick jag tillfälle att fördjupa mina kunskaper i reparationsteknik. Samtidigt fanns tillfälle att studera gamla och nya mästarinstrument.

Efter Hamburg kom två år hos fiolbyggarmästaren Johann Scholtz i Düsseldorf. Här fick jag återigen se nya reparationsmöjligheter och nu även möjligheten att betjäna kunder/musiker och sköta “alldagslivet” i en fiolbyggarverkstad. I december 1992 gjorde jag mitt mästarprov vid hantverkskammaren i Düsseldorf.

Mellan december 1992 till maj 2003 jobbade jag tillsammans med Stephan Gies i gemensam verkstad i Moers, 40 km norr om Düsseldorf.
Sedan maj 2003 är jag tillbaka i Stockholmsområdet och driver nu min fiolbyggarverksamhet med egen verkstad i Stockholm.

Godkänd av Sveriges Hantverksråd

titel