OBS !! DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD !!

 

 

Portalskulptur till Svenska Tobaksmonopolets kontor,
brons, 1945, Nässjö


"LEKANDE BARN" - parkskulptur, brons, 1950-51, Borås / Trandaredsskolan,


"KOSMISKT RUM" - parkskulptur på Parapeten, brons, 1955, Helsingborg


"FRÖET" - parkskulptur invid Centrum, brons, 1961, Solna
 

"DAFNES FÖRVANDLING", plast, 1962, Hägernäs / Täby


"Dafnes förvandling" är en ca fem meter hög, vit, abstrakt skulptur på temat förvandling i tid och rum. Titeln antyder även en förvandling på ett mänskligt plan. Den har en organisk karaktär kompinerat med en sträng formal stilisering och en kraftfull rumslig aktivitet.

Hela skulpturen balanserar på en smal fot från vilken massan expanderar utåt i en centrifugal virvelrörelse. Från denna horisontalt expanderande bas strävar en vertikal uppåt likt en svanhals eller stjälk för att i toppen börja "skuta skott" och åter expandera. Ytan bär spår av arbetsprocessen och får därigenom en levande faktur. Skulpturens volym är indelad i vridna konvexaoch konkava ytplan (några trekantiga) som möts i svagt rundade kanter och skapar rytmiska linjespel.


"TEXT OCH TECKEN" - parkfontän och entreskulptur framför nya biblioteket, brons, 1963, Eskilstuna
 

 

"RYMNDVOLYM", brons, rest 1968, Åkersberga centrum


"Rymndvolym" tillkom som modell redan i början av 1950-talet tilsammans med skulpturen "Kosmiskt rum". Båda verken är variationer på samma tema. "Rymndvolym" är gjuten i cire perdue-teknik i sydtyskland.

"Rymndvolym" är en mycket dynamisk nonfigurativ skulptur. Dess form är både omslutande och öppen med en svävade lätthet. Dessa egenskaper skapar associationer till astronomiska fenomen.

"Rymndvolym" är rest på en ca 2,5 meter hög kvadratisk stenpelare vilket bidrar till skulpturens svävande karaktär. Materialet är oslipad brons. Spåren från bearbetningen finns därmed kvar och ger tillsammans med ljuset liv åt bronsytan. Kompositionen består huvudsakligen av ovala former som omsluter ett hålrum där tyngdpungten ligger. Skulpturen har en oval helhetskaraktär med en dominerande horisontal axel som skär av den från markkontakt. Den liggande ovala formen gör att skulpturen "pulserar" när man rör sig runt den; den utvidgar sig och drar sig samman om vartannat. Den är full av rörelse och aktivität.

 

 

"FRÖET", brons, rest 1967, senare flyttad, Solna centrum


"Fröet" har en utpräglad organisk karaktär och associerar till fröformer med ett uppskjutande bågformat skott.

Materialet är oslipad brons med levande yta. Höjden är drygt fem meter. Vid basen vilar två runda och stinna sammanvuxna volymer som påminner om fyllda frökapslar. Från basen reser sig två stora och något tillplattade ovala fröliknande volymer i två uppåtsrävande diagonaler, den ena ovanpå den andra, vilka bidrar till skulpturens aktiva uttryck. Samtliga fyra volymer har omkretsmarkerande runda kanter som berikar linjespelet. Fäst vid basvolymerna spänns en lätt lutande och något vriden båge i en rörelse i rummet och i tiden. Den övre delen tycks böja sig för naturkrafterna och bevarar därmed något av markkontakten. Bågens yta laddas av ett par parallella räfflor med reliefverkan som förstärker linjespelet och rörelsen.

Skulpturens nuvarande plats ligger visserligen högt, men "Fröet" står ändå avsides och är svåråtkommlig i parkens natur.

 

 

"VÅGEN", bronsgrupp mrd vattenspel, uppställd 1982, Skälderviksplan, Årsta


"Vågen" är en vattenspelande skulpturgrupp i brons i fem olika delar som är spridda i en bålinje från dammens sydvästra del mot nordväst över dammkanten. Den tredje delen ligger över sargen. Den fjärde och femte är "på land" där de är lätt åtkomliga att beröra. Tre av delarna sprutar vatten i ett vattenspel. Gruppen har en låg profil eftersom igen del är högre än en meter. "Vågen" är en stiliserad abstraktion av vattenelementet och dess rörelser.

Formerna består bland annat av klot i olika storlekar, virvelformationenr och runda skivor. Några volymer har konkava och konvexa ytplan med "vågformade" kanter. Allt i ett virvlande linjespel. Ytorna är oslipade men rena.